Státní svátek 17. listopadu

před 9 roky, 17.11.2015

Celá naše republika si dnešním státním svátkem uctívá památku studentské demonstrace 17. listopadu 1989 - Den boje za svobodu a demokracii.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce

Sametová revoluce (slovensky:nežná revolúcia, česky též někdy něžná revoluce) je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii. K urychlení změn přispěl rozpad bývalého Východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi.

Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností, nebyla revoluce provázena násilím a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce označuje jako „sametová revoluce“. Ačkoliv nebylo pro převzetí moci použito násilí, výsledkem byla hluboká, revoluční, celospolečenská změna.