Téměř 10 tisíc korun na podporu dětského hospice!

před 8 roky, 7.12.2016

Probíhajícímu adventnímu období jsme ve škole věnovali mikulášské úterý. Vše začalo tradiční obchůzkou Mikuláše, čerta a anděla (většina rolí byla zdvojena) po třídách nižších ročníků. Během této leckdy rizikové pasáže dne se tentokrát nic mimořádného nestalo, připravené kapesníky zůstaly suché a čertovské pytle prázdné.

Dopoledne žáci II. stupně v rámci projektových hodin absolvovali speciální hodiny angličtiny i němčiny, věnovali se pečení vánočního cukroví, vyrábění drobných dárků a zpěvu koled. Na závěr této části programu se žáci vzájemně obdarovali nazdobenými perníčky a všichni společně si ještě jednou zazpívali, tentokrát ve vestibulu školy při slavnostním rozsvícení vánočních stromů, které budou hlídat sváteční náladu až do začátku prázdnin.

Pilně se vyrábělo i na I. stupni, ani mladší děti spolu se svými třídními učitelkami nezahálely a ta nejlepší díla nabídly později k prodeji na jarmarku. Ještě předtím navštívily divadelní představení Sčítání lidu. Šestice páťáků nastudovala adventní hru, kterou odehrála během dne sedmkrát! Ano, nejdříve dvakrát pro první stupeň, další dvě reprízy pro starší, k tomu odpoledne natřikrát pro návštěvníky jarmarku. Herci už se těší na další titul ve svém repertoáru…

Jarmark, doplněný vánoční cukrárnou, to byla asi hlavní lákadla pro četné hosty. Zatímco v předchozích dnech se nám ve škole sešly stovky dárků, úterní odpoledne patřilo jejich prodeji, v režii šesté třídy (stejně jako vítací služba u vchodu), nechyběl ani stánek páťáků a prodej keramiky si vzala na starost děvčata ze sedmičky. Většina nabízeného zboží našla nové majitele, vřelý dík! Co dodat k cukrárně? Pestrá nabídka a vzorná obsluha v krásném prostředí alespoň pro nejbližší období vyřešila otázku, kdo se o hosty dobře postará. No přece osmáci!

Po odečtení režijních nákladů přesáhl výtěžek z Mikulášského jarmarku 8 tisíc korun, a protože neprodané dárky budou nabídnuty v tombole, kterou pořádáme ve středu 14. prosince, máme naději, že celková částka odeslaná na konto dětského hospice bude neuvěřitelných 10 tisíc korun. Za to patří velký dík všem návštěvníkům jarmarku, ale hlavně žákům školy, kteří pod vedením členů žákovského parlamentu dokázali, že mají srdce otevřená a jsou schopni své nápady dotáhnout do zdárného konce.