Těšíme se na prvňáčky!

před 6 roky, 9.4.2018

Letos děti provázely celým zápisem důvěrně známé postavičky krtka a jeho kamarádů – zajíčka, ježka, myšky a žabičky.

Děti plnily postupně úkoly u třech stolečků. Počítaly do 10, porovnávaly geometrické tvary,  řešily bludiště, opisovaly tvary písmen, vytleskávaly daná slova, vyprávěly o zvířátkách v lese a u vody a  řešily spoustu dalších zajímavých úkolů.

U vchodu do školy a ve  třídě na děti čekala „zvířátka“, ve která se proměnili žáci z 8. ročníku, kteří zároveň dětem pomáhali plnit zadané úkoly.

Na památku si domů budoucí prváčci odnášeli spoustu dárečků, keramického ježka i pamětní list.

Zápis se dětem líbil a některé se už velmi těšily do školy.

Výsledky zápisu - registrační čísla žáků viz níže.


Seznam (registrační čísla) přijatých žáků, kteří absolvovali zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019:

                          01 – 2017                               přijat                          

02 – 2017                               přijat              

03 – 2017                               přijat              

04 – 2017                                přijat              

05 – 2017                                přijat              

06 – 2017                               přerušení správního řízení

07 – 2017                                přijat              

08 – 2017                                přijat   

09 – 2017                                přijat   

10 - 2017                                povolen odklad

11 – 2017                                povolen odklad

12 – 2017                                přijat

13 – 2017                                přijat

14 – 2017                                přijat

15 – 2017                                přijat