V přijímacím řízení slavíme opět úspěchy

před 17 dny, 27.5.2024

Jak je již na naší škole pravidlem, přijetí žáků devátých tříd na střední školy slaví opět úspěch. A nutno k tomu ještě připomenout, že úspěšní nebyli jen deváťáci, ale vyznamenali se i 3 žáci z páté třídy, kteří byli přijati na osmileté Gymnázium v Uherském Hradišti.

Letos vychází z naší školy dvě deváté třídy v celkovém počtu 34 žáků. Na gymnázium byli přijati 3 žáci, na střední školu s maturitou 22 žáků a na učňovské obory 9 žáků.

Všichni budoucí studenti se na přijímačky pečlivě připravovali, navštěvovali přípravu jak ve škole (matematika – p. uč. Býčková, jazyk český – p. uč. Břustková), tak i různé přípravné kurzy či soukromou  domácí přípravu. O tom, že nic nepodcenili, svědčí to, že ve většině případů byli přijati na vybranou primární školu.

Všem našim žákům srdečně blahopřejeme a doufáme, že do dalšího studia vstoupí pravou nohou.


Mgr. M. Břustková, výchovná poradkyně