Ve škole máme krále!

před 8 roky, 12.5.2016

Ve dnech 20.5.-22.5. se v Kunovicích uskuteční Jízda králů, která je zapsaní na seznamu dědictví lidstva UNESCO.

Ze stránek města Kunovice:

Ústřední postavou jízdy králů je král, což má být podle tradice panic. Proto bývají za krále voleni chlapci ještě nedospělí. Král jede na bílém koni přestrojen v ženském šatu, s tváří zakrytou pentlemi a růží v ústech na důkaz mlčenlivosti. Po straně má pobočníky s tasenými šavlemi, jejichž úkolem je krále chránit.
V čele průvodu jede praporečník, další jezdci jsou buď vyvolávači – ministři, kteří žádají rodiče o krále, anebo vyvolávači – výběrčí. Ti vyvolávají vtipné vyvolávky a inkasují za ně od přihlížejících drobné finanční příspěvky „na chudobného krála“. Jízdu králů veřejně povoluje starosta. Na závěr družina vrací krále jeho rodičům, děkuje jim za něho a účastní se večeře – hostiny v domě králových rodičů.


Tento rok tuto velkou poctu dostal náš žák V. třídy Adam Hlaváč.


Další informace o programu Jízdy králů se dozvíte na:

http://www.mesto-kunovice.cz/jizda-kralu-kunovice-2016/Žáci I. stupně se v pátek 20. května, u příležitosti Jízdy králů v Kunovicích,  zúčastní netradiční olympiády.

Spolužáci ro svého krále vyrobili pěknou nástěnku.