Výsledky ZÁPISU do 1.třídy

před 7 roky, 27.4.2017


Seznam (registrační čísla) přijatých žáků, kteří absolvovali zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018:


01 – 2017                   přijat                          

02 – 2017                   přijat              

03 – 2017                   přijat              

04 – 2017                   přijat              

05 – 2017                   přijat              

06 – 2017                   přijat              

07 – 2017                   přijat              

08 – 2017                   povolen odklad         

09 – 2017                   povolen odklad

10 - 2017                    přijat

11 – 2017                   přijat

12 – 2017                   přijat

13 – 2017                   přijat

14 – 2017                   přijat

15 – 2017                   přijat              

16 – 2017                   přijat              

17 – 2017                   přijat              

18 – 2017                   správní řízení přerušeno

19 – 2017                   přijat              

20 – 2017                   správní řízení přerušeno

21 – 2017                   povolen odklad         

22 – 2017                   přijat

23 – 2016                   nemoc - dodatečný zápis

24 – 2017                   přijat


V Kunovicích dne: 27.4.2017

    

Mgr. Ladislav Michek

ředitel školy