Výsledky zápisu do 1. třídy

před 2 měsíci, 9.4.2024


VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon oznamuji výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 do Základní školy Kunovice, Červená cesta 853.

Zákonným zástupcům žáka byla při zápisu předána evidenční čísla jejich dítěte a pod tímto číslem jsou uvedeni níže:

Žák číslo:                   Výsledek zápisu:


1/2024             -           přijat

2/2024             -           přijat

3/2024             -           přijat

4/2024             -           přijat

5/2024             -           přijat

6/2024             -           odklad povinné školní docházky

7/2024             -           přijat

8/2024             -           přijat

9/2024             -           přijat

10/2024           -           přijat

11/2024           -           přijat

12/2024           -           přijat

13/2024           -           přijat

14/2024           -           přijat

15/2024           -           přijat

16/2024           -           přijat

17/2024           -           přijat

18/2024           -           přijat

19/2024           -           přijat

20/2024           -           přijat

21/2024           -           odklad povinné školní docházky

22/2024           -           přijat

23/2024           -           odklad povinné školní docházky

24/2024           -           odklad povinné školní docházky

25/2025           -           odklad povinné školní docházky

Během měsíce června budou zákonní zástupci pozváni do školy na schůzku s třídní učitelkou, která jim podá podrobné informace k začátku školní docházky.

Mgr. Ladislav Michek, ředitel školy