Vzdělávací zájezd do Osvětimi

před 2 měsíci, 29.4.2024

Ve  čtvrtek 25. dubna 2024 se žáci tříd 9. A a 9. B zúčastnili školního vzdělávacího zájezdu do Osvětimi.   

Vyjížděli jsme od školy až v čase 8:15, protože nás v Osvětimi čekal tentokrát odpolední program, který začínal ve 13:00 hodin. Všichni žáci byli na místě srazu včas a mohli jsme vyrazit autobusem na dlouhou cestu – do Polska. Pedagogický doprovod tentokrát tvořili pan učitel Petr Mezulianík a Pavla Burešová – asistentka pedagoga. 

Připojila se k nám ještě druhá základní škola – Academic school z Uherského Hradiště. Asi po čtyřech hodinách jsme vystoupili v Osvětimi. 
Zde nás čekalo velmi náročné téma – druhá světová válka a holokaust. První část prohlídky jsme absolvovali ve městě zvaném Auschwitz (u nás známého pod pojmem Osvětim). Naše paní průvodkyně byla Polka, nicméně mluvila velmi dobře (a především poutavě) česky. V části tohoto programu jsme se dozvěděli mnoho informací o historii tohoto koncentračního tábora. Velmi nepříjemné pocity v nás vyvolaly především konkrétní věci, které si lidé tehdy do tábora přivezli (např. boty, kufry a další).    
Po absolvování první části našeho programu v Muzeu holocaustu jsme se přesunuli autobusem do místa zvaného Březinka (Birkenau). Ve druhé části programu jsme zjistili, jak lidé žili ve zdejších krutých podmínkách a taky o jejich tragickém konci.   

Na úplný závěr programu žáci pokládali paní průvodkyni dotazy a také jsme se krátce zamysleli nad současnou situací ve světě (zvláště pak na válku mezi Ruskem a Ukrajinou). 
Po skončení programu si žáci mohli zakoupit upomínkové předměty vztahující se k Osvětimi.  

Po skončení našeho programu i nákupu předmětů jsme již nasedli do autobusu a vyrazili jsme na zpáteční cestu do Kunovic, kterou nám přerušila již jen zastávka na WC a občerstvení. Do Kunovic jsme dorazili až ve 20:45. 

Zážitky z Osvětimi, z toho, co jsme zde viděli a slyšeli, v nás zůstanou ještě velmi dlouhou dobu.     


Autor článku: Petr Mezulianík