Zahájení školního roku 2019/2020

před 5 roky, 26.8.2019

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hodin. Zahájení bude společné pro všechny žáky před budovou školy, u hlavního vchodu do školy.

Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd, kde se dozví další informace o novém školním roku, dostanou rozvrh hodin a čísla šatních skříněk. Vyučování bude první den ukončeno dřív, žáci odchází domů. Obědy se 2. září vydávají již od 10.30 do 12.00 hodin.

Provoz školní družiny je pro přihlášené žáky zajištěn. Zápisní den v ŠD, provoz pro přihlášené žáky je zajištěn od 7:30-13:00hod.

Upřesnění programu pro 1. třídu:

8.00 - společné zahájení nového školního roku se všemi ročníky před budovou školy. Po skončení se žáci s rodiči přesunou do třídy, seznámení prvňáčků se svou třídou, paní učitelkou, bližší informace k provozu apod. Následně kolem cca 9.00 hodin se přesunou do školní družiny, kde se seznámí s prostory ŠD, s vychovatelkami, provozem ŠD apod.

V 10.00 hodin se koná tradiční slavnostní setkání prvňáčků obou škol s vedením města u sochy školáka Boříka (u pošty).