Zahájení výuky - 1.stupeň

před 4 roky, 12.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci.

Od 25.5.2020 zahajuje 1. stupeň základních škol provoz do konce školního roku 2019/2020.

Třídní učitelky Vám již rozeslaly podrobné informace a podmínky zahájení výuky.

K nástupu do školy je potřeba do pátku 15. 5. 2020 informovat třídní učitele, zda Vaše dítě nastoupí, nebo nenastoupí do školy.  Prosíme Vás o vyplnění přihlášky. Informace budou sloužit k rozdělení dětí do školních skupin. 

Žáci se budou vyučovat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Vzhledem k tomu, že z nařízení vlády musí být složení skupin stálé a neměnné, nebude možné po tomto datu žáka již přihlašovat. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy.

Při nástupu 25. 5. 2020 musí žáci přinést originál vyplněného „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a „ přihlášku“.

Oba tiskopisy „Přihlášku" a "Čestné prohlášení“ máte v připojených souborech.

Bližší informace k organizaci výuky Vám zašlou Vaši třídní učitelé kolem 20.5.2020.