ZÁPIS DO 1.TŘÍDY - nové informace

před 4 roky, 23.3.2020


Vážení rodiče.

Vzhledem k nastalé situaci se pro letošní rok nařízením Ministerstva školství ČR mění způsob přijímání žáků do 1. ročníků základních škol – ZÁPIS DO 1.TŘÍDY. Zápis nebude probíhat osobní účastí Vás ani předškoláků.

Co z toho pro Vás plyne a jaký bude postup:

  1. Vyplňte „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a „Zápisový list“ pro školní rok 2020-2021 (v příloze dole).
  2. Doručte dokumenty do školy v době od 1.4. do 30.4.2020.

Jak doručit dokumenty do školy:

  1. Poštou na adresu: ZŠ Kunovice, Červená cesta 853, 686 04 Kunovice
  2. E-mailem na adresu zskunovice@zskunovice.cz
  3. Do datové schránky školy : xd4mnx8
  4. Osobním doručením do školy

Podrobnosti k výše uvedenému postupu:

Dokumenty k zápisu jsou v příloze, prosím o vytisknutí. Pokud je nemáte možnost vytisknout, stavte se pro ně ve škole.  Pokud přinesete vyplněné dokumenty osobně, zanechte je v obálce ve schránce školy u hlavního vchodu.

Pokud budete zasílat dokumenty elektronicky, měly by být podepsány elektronickým podpisem. Pokud elektronický podpis nemáte a neučiníte tak, nic se neděje, domluvíme se pak na konkrétní termín a dokumenty podepíšete dodatečně. Pokud máte možnost, oskenujte (okopírujte) a přiložte rodný list dítěte. Pokud ne, okopírujeme si ho dodatečně.

Odklad školní docházky:

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte „žádost o odklad povinné školní docházky“ a doručte ji stejným způsobem (viz. výše). K žádosti o odklad jste povinni doložit „Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a „Doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa“ (možno doložit dodatečně po vystavení poradnou a lékařem).


Vážení rodiče. Situace, která nastala je mimořádná, tudíž i zápis do 1.třídy je mimořádný. Aby měly děti alespoň nějakou vzpomínku na zápis do 1. třídy, určitě uděláme před nástupem do školy pro Vás a Vaše děti schůzku, kde Vám sdělíme důležité informace před nástupem do školy a pro děti připravíme „předškoličku“, která bude alespoň trochu ve stylu zápisu do 1.třídy. Co Vám ale nejsme dnes schopni sdělit, je termín.


V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na email zskunovice@zskunovice.cz.