Kult těla

před 4 roky, 7.10.2020


Dne 7. října se pro žáky 7. třídy uskutečnil preventivní program Krajské pedagogicko-psychologické poradny s názvem Zdravý životní styl - Kult těla - falešný ideál krásy a problémy z toho plynoucí – poruchy příjmu potravy, sebenepřijetí.  Žáci byli do programu aktivně zapojeni a s panem Plškem - přednášejícím - diskutovali o vnímání ženské krásy v dnešní době a o reklamách na módu. Také byli seznámení s tím, jak v různých obdobích historie lidstva byl ideál ženské krásy rozdílný.  Důležité v rámci tohoto programu bylo především téma ,,Poruchy příjmu potravy". 

PM