Zeměpisná olympiáda

před 8 roky, 14.2.2016

Jak je na naší škole již pravidelným zvykem, opět se konalo školní kolo oblíbené Zeměpisné olympiády 2015/2016, tentokrát v kategorii C. Žáky prověřily otázky v oblasti geografie Evropy, a to jak prací s atlasy, tak bez atlasů. Celkem se zúčastnilo 7 žáků z osmé a deváté třídy.

Na prvním místě se umístila Radka Míšková z deváté třídy s celkovým počtem 57 bodů.

Na 2. – 3.  místě se umístili se shodným počtem bodů Míša Štefaníková z deváté třídy a František Ševeček z osmé třídy.

Úspěšným řešitelům budou 15. 2.  předány diplomy ve sborovně školy.


Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole

Mgr. J. Býčková