1. předškolička

před 2 měsíci, 21.3.2023

V úterý 21. března se uskutečnila 1. předškolička pro budoucí prvňáčky.

Pod vedením paní učitelek si děti vyráběly hlemýždě, počítaly tečky na beruškách, poznávaly barvy a vyplňovaly si pracovní listy. Zahrály si písmenkovou mašinku a seznámily se s kouzelnou tabulí.

Příští 2. předškolička se uskuteční v úterý 11. dubna. Děti se můžou těšit na pohybové hry v tělocvičně a blíže se seznámí s vybavením družiny.