Pro rodiče

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


I. POLOLETÍ

1. září 2021 – 31. ledna 2022

II. POLOLETÍ

1. února 2022 – 30. června 2022

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

středa 27. října a pátek 29. října 2021

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

pátek 4. února 2022

JARNÍ PRÁZDNINY

7. února 2022 – 13. února 2022

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 14. dubna 2022

HLAVNÍ PRÁZDNINY

od 1. července 2022 do 31. srpna 2022


Třídní schůzky a konzultační odpoledne


Vzhledem k pokynu omezit vstup osob do budovy školy na minimum, nejsme schopni Vám zatím sdělit kdy a v jakém formátu tyto schůzky proběhnou. Zřejmě se bude jednat pouze o individuální konzultace.

Individuální setkání vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Organizace výuky


Ve škole se v současné době vzdělává cca 210 žáků v deseti třídách. Škola je otevřena od 7.40 hodin.


Vyučovací hodinyPřestávky
1. hodina8.008.458.458.55
2. hodina8.559.409.4010.00
3. hodina10.0010.4510.4510.55
4. hodina10.5511.4011.4011.50
5. hodina11.5012.3512.3512.45
6. hodina12.4513.3013.3013.35
7. hodina13.3514.2014.2014.25
8. hodina14.2515.10

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny 

předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Úprava času začátku a konce hodin nastává u odpoledních hodin z důvodu odjezdu autobusu ve třídách s dojíždějícími žáky.

Tato změna bude zapsána v žákovské knížce.


Konzultace výchovného poradce


Výchovná poradkyně školy Mgr. Břustková Markéta Vám vždy ráda poradí s problémy Vašeho dítěte, poradí způsoby jejich řešení a společně s ostatními vyučujícími se bude podílet na odstraňování jeho případného handicapu.

Dále Vám pomůže s volbou povolání (výběru učebního, či studijního oboru) Vašeho dítěte, připraví přihlášku na střední školu.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro rodiče a žáky:

Čtvrtek od 9.45 do 10.55 hodin – na tento termín, případně na jiný termín, který Vám vyhovuje , je možné se s výchovnou poradkyní domluvit emailem: brustkova@zskunovice.cz, nebo telefonicky +420 572 549 301


Prevence rizikového chování


Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:20006/2007-51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, poruchy příjmu potravy, vandalismus, extremismus, homofobii, kyberšikanu, syndrom týraného dítěte, dopravu apod. 


Zpravodaj pro rodiče