Družina

Školní družina byla postavena jako přístavba stávající ZŠ v roce 1983 s kapacitou 60 míst. V roce 2016 byla provedena přestavba a nyní má k dispozici dvě  herny spojené s pracovnou, klubovnu, kabinet pro vychovatelky a sklad pomůcek. Pro svou činnost využívá i školní hřiště, tělocvičnu a učebnu informatiky.
​V přízemí budovy školní družiny je moderní jídelna.

Školní družina je určena dětem 1. až 5. třídy, děti jsou rozděleny do dvou oddělení.

Poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině je bezúplatné.

Provoz školní družiny

06.15 - 07.4511.40 - 16.00+420 572 549 304


Velmi oblíbené jsou u dětí i zvláštní akce, kterými jim zpestřujeme pobyt (např. pohádkový večer ve ŠD, vánoční posezení u klavíru a kytary, Ježíškova dílna, karneval, dopravní soutěže, zábavná soutěžní odpoledne, pexesiáda, olympiádka, apod). Tyto akce mohou navštěvovat i děti, které chodí do školní družiny nepravidelně.

Pokud nepotřebujete využívat školní družinu nebo si nejste jisti, zda ji Vaše dítě chce navštěvovat, využijte nabídky přihlásit ho na zkoušku na omezenou dobu (bez finančního příspěvku). Zde si budete moci ověřit vysokou kvalitu a profesionalitu našeho mimoškolního zařízení. Uvidíte, že se mu u nás zalíbí a Vy budete mít klid, že je o něho dobře postaráno.

Činnost školní družiny se řídí vyhláškou o školní družině a rámcovým plánem školní družiny.

Odpočinková a rekreační činnost

 • relaxace
 • hry podle zájmu a výběru dětí
 • četba
 • poslech
 • filmy
 • individuální činnosti aj.

Zájmové činnosti

 • estetická,výtvarná a rukodělná
 • přírodovědná
 • polytechnika
 • hudebně pohybové hry
 • zájmové kroužky 

Příprava na vyučování - vzdělávací činnost

Doplňování a opakování učiva formou didaktických her, seznámení s počítačem, možnost vypracování domácích úkolů.

V naší školní družině se snažíme dětem vytvořit příjemné rodinné prostředí, program činnosti podřizujeme zájmům a potřebám dětí.

Naše heslo zní „Vždy s úsměvem", symbolem je sluníčko a cílem spokojené děti i rodiče.

Přijďte se podívat! Rády uvítáme Vás i Vaše děti.​

                                                                                                                  Vendula Vařechová, vedoucí vychovatelka ŠD