1. projektový den

před 1 rokem, 1.12.2022

V rámci projektových dnů ve výuce dnes 1. prosince proběhl u nás ve škole 1. projektový den na téma polytechnického myšlení, podpory podnikavosti a karierového poradenství.

Do školy zavítala společnost VISC, která k nám přivezla kamion s nápisem “Vezeme praxi do škol”. Ten ve svých útrobách skrývá plně vybavenou učebnu, která obsahuje vybavení pro výuku pneumatiky, hydrauliky a elektroniky. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, které se pak navzájem vystřídaly.

1. skupina v mobilní učebně měla základy „pneumatiky“, kde se žáci naučili sestavovat jednoduché pneumatické obvody a pochopili,  jak lze využívat stlačený vzduch v praxi

2. skupina měla 3D tisk ve třídě, kde si žáci sami navrhovali v TINKERCADu klíčenku a poté si ji na 3D tiskárně vytiskli. 


Žáky deváté třídy projekt zaujal. Žáci osmých tříd se už těší na 8. a 15. prosince, kdy se taky můžou tohoto projektu zúčastnit.