20 let Města Kunovice

před 7 roky, 24.5.2017

K–ulturní U–nikátní N–ádherné O–kázalé V–ážené I–nspirativní C–ílevědomé E–xcelentní

20 let městem

Takto vidí žáci naší školy své město a v rámci oslav dvacetiletého výročí se přidali ke gratulantům. V osmé a deváté třídě se snažili složit oslavnou ódu a vybranými pasážemi vzdali hold našemu městu:


Už 20 let jsou Kunovice městem, určitě to bylo správným gestem. Významné to výročí, každý občan si radostí poskočí, mezi firmy zde patří Let, jeho výrobky zná celý svět.

Kostel, škola, všechno tu je, i letiště se tu vyskytuje.

I když to malé město je, jsou tu pořád školy dvě.

Kunovice – 20 let, pojďme, lidi, slavit hned, jezme, pijme, jak je zdrávo, máme na tu slávu právo, vždyť naše město Kunovice má 20 let, ne míň, ne více…

Město Kunovice slaví již 20 let, za tu dobu rozkvetlo jako květ, květ, který rozrůstá se víc a víc, v Kunovicích je čím dál víc zajímavých míst, ani kebab tady nechybí, vidíte, co tady máme za lidi? Kunovjanky jako zdroje informací, proto se nám tady špatné skutky nevyplácí.

V našem městě Kunovice bude velká veselice, bude slavit 20 let, dobu, kdy je na seznamu měst, beránek naším znakem jest, nikde jinde se neopakuje.

20 let slaví Kunovice, je to významná událost, tak pojďme a připijme si trochu více, vždyť je tady toho dost.


K oslavám našeho města se přidali žáci školy Červená cesta!!!!