Beseda o trestní odpovědnosti mladistvých

před 1 měsícem, 18.4.2024

18. 4. 2024 proběhla v sedmé třídě beseda s paní komisařkou Zlínského kraje por. Bc. M. Šabatovou. Tato beseda měla za cíl osvětlit základní principy trestní odpovědnosti a seznámit žáky s důsledky porušení zákonů.

Průběh besedy byl interaktivní, žáci měli možnost klást otázky a diskutovat o různých situacích spojených s trestní odpovědností mladistvých. Zdůrazněno bylo také to, že znalost práva a respektování zákonů jsou důležité pro každého občana a jsou základem bezpečného a spravedlivého soužití ve společnosti.


PhDr. J. Jurásková, metodička prevence