Boříku, můj kamarádíčku...

před 7 roky, 13.9.2017

Tak opět po roce u Boříka. Neklamné znamení začátku nového školního roku, přivítání nových prvňáčků. Svá přání svěřili noví školáčci svému stabilnímu a věrnému kamarádovi před zraky svých blízkých i vedení obou kunovských základních škol. Samozřejmě nechyběly ani paní třídní učitelky a oficiálního ducha celému setkání dodali představitelé Města Kunovice, tentokrát zosobněni panem zástupcem starostky Ing. Pavlem Vardanem a radním panem Ing. Pavlem Haškem.

Kromě tradičního letmého doteku Boříka spojeného s tajným přáním došlo tentokrát i na spontánní vřelé objetí! Tak ať se vám, milí prvňáčci, vaše přání splní...