Den dětí ve víru tance

před 7 roky, 5.6.2017

Den dětí jsme tentokrát oslavili hudebním pořadem se skupinou Ziggy Horváth & REBEL band.

V 10 hodin se celá škola sešla na hřišti a vše mohlo začít! Moderátor a zpěvák Ziggy Horváth nejprve seznámil žáky se svou skupinou a zazpíval úvodní písničku.

Pak žáky instruoval o tom, že prázdniny nejsou jen vysněné chvíle nekonečného lenošení u TV, PC či tabletu, ale i hezká řádka nástrah, rizik a úkladů, které na ně číhají.Skoky do vody bez znalosti její hloubky, živelná silniční doprava v době dovolených, úpal sluníčkem či neopětovaná letní láska…, to vše i mnohé jiné může změnit nejkrásnější část roku v neštěstí a přivodit úraz s doživotními následky na těle i na duši. Aby se po dvou měsících vrátily děti do lavic živé, zdravé a odpočaté, představili zábavný hudebně-interaktivní program přinášející scénky, soutěže a spoustu cenných rad a doporučení, jak nejlépe, a co možná nejbezpečněji, využít prázdniny k tomu, k čemu jsou určeny. Slavnostní atmosféru blížícího se konce školního roku umocnila organizace akce venku na sluníčku. Byl opravdu nádherný zpívaný, taneční a sluníčkový den!!!