Den Země

před 29 dny, 22.4.2024

Den Země připadá tradičně na 22. dubna a upozorňuje na to, že bychom se měli chovat zodpovědně k životnímu prostředí.    Letos pro naše děti připravilo akci město Kunovice. Zúčastnili se jí třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Děti soutěžily, řešily kvízy, mohly si prohlédnout svozový vůz, ale hlavně se měly naučit třídit odpad a uvědomit si, proč je třeba jej recyklovat.


MB