Deváťáci na Úřadu práce

před 5 roky, 12.12.2018

Žáci deváté třídy se dne 4. 12. 2018 vydali na Úřad práce (INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ), na seminář, který se týkal správné volby střední školy a budoucího povolání. Vylosovali si kartičky s obrázky a určovali, která zaměstnání zobrazují. Poté si žáci napsali test, dle nějž si mohou vybrat budoucí povolání. Důkladně se seznámili s katalogem středních škol, s délkou studia na jednotlivých typech škol a promítli si film o povoláních, která mohou vystudovat na Střední zdravotnické škole. Celou akcí žáky provázela milá paní z Úřadu práce, která žákům pomohla se správnou orientací ve velké nabídce středních škol a se správným výběrem školy.