Dopravní výchova

před 27 dny, 17.5.2024

V pátek 17. 5. 2024 se snažili naši čtvrťáci získat průkaz cyklisty. Protože nám počasí nepřálo, uchopil to letos pan Jančara méně tradičně. Nejprve si děti nasadily přilby a hurá na dopravní hřiště, kde pod bedlivým dohledem zdolávaly nástrahy dopravních značek, křižovatek, přejezdů, plných čar a kruhového objezdu. Po svačince nás pak ještě čekala část teoretická, ve které děti prokazovaly své znalosti pravidel silničního provozu.

Všem úspěšným cyklistům upřímně gratuluji!


MB