Exkurze do Osvětimi

před 7 roky, 2.3.2017

Exkurze do Osvětimi

Dne 24.února 2017 absolvovali žáci naší deváté třídy školní vzdělávací zájezd do města Osvětim. Čas odjezdu od školy byl ve velmi brzkých ranních hodinách - již ve 4:30 h ráno. Z toho plyne, že velká většina z nás na začátku cesty ještě trochu dospávala. Cestou  jsme ještě nabrali druhou základní školu - ZŠ Šumice. Po téměř čtyřhodinové cestě jsme dorazili do již výše zmíněné Osvětimi. 
              Zde nás přivítalo nepříliš chladné, avšak poměrně větrné počasí. Naštěstí jsme byli dobře oblečeni. Nejdříve jsme procházeli prostory a budovami místa zvaného Auschwitz (u nás známého spíše pod pojmem Osvětim). Náš pan průvodce hovořil česky na velmi dobré úrovni (přestože je rodilý Polák). V části tohoto programu jsme se dozvěděli mnoho informací o historii tohoto koncentračního tábora a tyto informace byly doprovázeny i velkými dobovými fotografiemi a např. i konkrétními věcmi, které si lidé tehdy do tábora přivezli (např. boty, kufry,...).   
               Po absolvování první části programu jsme se přesunuli autobusem o  kousek dále, do místa zvaného Březinka (Birkenau). Zde jsme absolvovali druhou část programu, který trval přibližně hodinu. V této části jsme se dověděli například o krutých podmínkách zde ubytovaných lidí, viděli jsme zde též pozůstatky jedné z plynových komor a kladli panu průvodci zvídavé otázky ohledně tohoto smutného místa. 
               Po skončení programu ještě někteří z nás navštívili obchod s knihami a pohlednicemi vztahujícími se tematicky k Osvětimi. Po nasednutí do autobusu jsme již vyrazili směrem domů. Čekala nás nicméně ještě jedna zastávka,abychom pozitivněji zakončili náš dnešní školní zájezd na velmi vážné téma. Žáci si pro sebe a svou rodinu mohli nakoupit nějaké sladkosti. Cesta zpět nám utekla poměrně rychle a včas jsme dorazili ke škole, kde byl náš vzdělávací zájezd úspěšně ukončen.    


Petr Mezulianík