V Brně jsme obdivovali noční oblohu i mamuta

před 9 roky, 27.11.2015
V e středu 25.listopadu jsme se v 7:30 sešli u školy a v 7:45 jsme vyjeli autobusem do Brna. Do Planetária jsme přijeli o trochu dříve. Tak jsme si mohli chvíli sednout a dát si čokoládu nebo svačinu. Potom už jsme šli do velkého sálu, kde jsme si sedli na sedadla. Pán nám řekl, jaký nás čeká program. Zhaslo světlo a na velkém bílém stropu se objevily hvězdy a souhvězdí. Také nám tam ukázali družice, které obíhají okolo Země, a další zajímavosti. Byla to opravdu nádhera. Ale naše cesta ještě neskončila. Jeli jsme totiž ještě do muzea Anthropos. Zde nám pan průvodce povídal o druhu homo. Byl tam také velký mamut. Z muzea jsme už jeli ke škole. Po příjezdu k ní jsme už šli domů.                       

žákyně 6. třídy

.

Ve středu 25. listopadu se žáci VI. a IX. třídy vypravili do Brna na exkurzi, kterou pro ně zorganizovala paní učitelka Býčková.

První zastávka byla v Hvězdárně a planetáriu Brno. Už ve vestibulu většinu z nás zaujala výstava o vesmíru, záhadného ohromného prostoru kolem naší Země. Po usazení do pohodlných křesel se před námi objevila aktuální noční obloha s Měsícem, hvězdami a planetami. Průvodce nás upozornil na nejzářivější hvězdy a planety, které můžeme v současné době vidět na zimní obloze a seznámil nás s nejznámějšími souhvězdími na naší polokouli. A tak jsme se díky pospojovaným obrazcům konečně mohli seznámit se souhvězdím Velké a Malé Medvědice, jejhož součástí je Velký a Malý vůz a Severka - Polárka, také se souhvězdím Orion, Kasiopea, Andromeda, Blíženci, Býk,…

Pak jsme se proletěli vesmírem i okem hurikánu a nakonec jsme byli udiveni, jaké množství satelitů -družic létá kolem naší Země. Seznámili jsme se i s mezinárodní stanicí ISS a dozvěděli se, že je můžeme spatřit i na obloze při bedlivém pozorování.

Další zastávkou bylo muzeum Anthropos, které je součástí Zemského muzea Brno. Po občerstvení v místním bufetu jsme se chvilku bavili ukázkami na televizní obrazovce ze života a chování primátů jako druhu nejbližšího člověku. Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena několika celky. Na stěnách byly zobrazeny jeskynní kresby, ve vitrínách kostry staré i několik desítek tisíc let. Průvodce nás upozornil na spoustu zajímavých věcí, u každé vitríny poukazoval na vzácnosti, které se zde vystavují. Nejvíce nás zaujala dioramata, představující prostředí a život paleolitických lovců a sběračů, avšak největším zážitkem ale bylo postavit se blízko ,,opravdového“ mamuta a vžít se do role lovce, který má takové obrovské zvíře ulovit obyčejnými oštěpy. Ke konci exkurze jsme se ještě mohli seznámit s tvorbou Zdeňka Buriana a zblízka si prohlédnout jeho slavné obrazy krajiny a zvířat z pravěku.

Plni dojmů jsme se vraceli domů. Děkujeme i paní učitelce Mečiarové a panu učiteli Mezulianíkovi, kteří nás na této exkurzi doprovázeli. Dík patří i panu řidiči Dubovskému, že nás bezpečně dopravil zpátky ke škole.

AM