Hasím! HASÍK

před 5 roky, 8.2.2019

Od mala se dětem vštěpuje, že oheň jako dobrý sluha, ale zlý pán. Na prvním i druhém stupni jsou žákům předávány informace z oblasti požární ochrany i práce záchranných složek, tedy včetně hasičů.

Ale přes všechny školní učebnice, pomůcky či filmy, je setkání s lidmi, kteří s ohněm bojují a návštěva míst, odkud vyjíždějí k záchraně životů a majetku, jedinečné. Jsme rádi, že naši školu navštívil 8. 2. 2019 člen hasičského záchranného sboru v rámci preventivního programu Hasík.

Tento preventivní program, zaměřený na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, absolvovali žáci 2. a 6. třídy. Výuka proběhla  hravou a názornou formou a u dětí se setkala s kladným ohlasem. 

Děti se dozvěděly

  • kdy a jak volat hasiče 
  • co je důležité všechno do telefonu říct, aby mohli hasiči vyjet k hašení požáru
  • kde všude hasiči pomáhají
  • jak se zachovat, když u táboráku začne něco hořet 
  • jaká je první pomoc při popálení

Následovat bude ještě jedno setkání ve škole a potom návštěva hasičské zbrojnice.


PhDr. Jana  Jurásková

Mgr. Anežka Vavříková