Hodnocení žáků ve 2. pololetí

před 4 roky, 5.5.2020

Milí žáci, vážení rodiče.

Děkujeme vám za to, jak v současných podmínkách zvládáte školní přípravu a jak se věnujete vzdělávání na dálku v domácích podmínkách. Děkujeme také za zpětnou vazbu a veškeré podněty, které nám posíláte. Situace je pro všechny nová a nezvyklá. 

Ministerstvo školství vydalo v minulých dnech vyhlášku, která upravuje způsob hodnocení žáků v tomto pololetí.

Konkrétní situace se liší v jednotlivých třídách, ale obecný postup hodnocení bude následující:

1) Stěžejní je hodnocení výsledků žáků v době, kdy probíhala povinná výuka tj. za měsíc únor.

2) Při hodnocení se bude přihlížet k práci v průběhu vzdělávání na dálku.

3) Při hodnocení se bude přihlížet také k výsledkům vzdělávání v průběhu prvního pololetí školního roku.


Vzhledem k pozitivnímu přístupu naprosté většiny žáků věříme, že i hodnocení na konci pololetí bude pozitivní.

Upozorňujeme ale tímto žáky a rodiče zvláště II. stupně (naštěstí jich není mnoho), kteří vůbec nespolupracují při vzdělávání na dálku, aniž by k tomu měli objektivní důvody a neplní si žádné úkoly, že pokud se situace spolupráce nezlepší, bude tomu na konci školního roku odpovídat i hodnocení.