Indiánský zápis

před 7 roky, 28.4.2017

ZÁPIS DO 1 . TŘÍDY

V pátek  21.4. 2017 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy.  V letošním roce to bylo v indiánském duchu. Děti do tříd vodily 3 Indiánky. Tam už je čekalo plnění nejrůznějších indiánských úkolů – jako např. spočítat Indiány v jejich vesnici, poznat barvy a  geometrické tvary, které byly na jejich stanech. Spočítat šípy, poznat největší a nejmenší rostliny, orientovat se v prostoru. Také měly děti prokázat  svoji schopnost pozorovat a tvořit, když měly dokreslit a dozdobit indiánské týpí. Všechny měly připravenu nějakou básničku a kromě dalších úkolů předváděly rovněž zavazování tkaniček u bot. Za splněné úkoly byly náležitě odměněny nejen sladkou odměnou, ale také indiánským náhrdelníkem. A teď už nezbývá nic jiného než se těšit na začátek nového školního roku.