Keramický kroužek představuje své výrobky

před 8 roky, 10.6.2016

Žáci keramického kroužku pod vedením paní učitelky Janíkové a Mečiarové pilně pracovali celý školní rok a tak na konci roku se všichni můžou podívat na krásné keramické výrobky, které vznikly pod jejich šikovnými rukami.