Konzultace II.stupeň

před 4 roky, 28.5.2020

Vážení rodiče.

Dle informací z MŠMT je od 8.6.2020 umožněna přítomnost žáků druhého stupně ve škole a to zejména z těchto důvodů:

  • Individuální, nebo skupinové konzultace (maximálně do počtu 15 žáků) za účelem objasnění učiva, zadání úkolů a v souvislosti s hodnocením za školní rok 2019/2020
  • Třídnické hodiny, socializační aktivity
  • Vyzvednutí osobních věcí ve škole (šatny, lavice, apod.)
  • Odevzdání učebnic a pomůcek
  • Předání vysvědčení

V souvislosti s touto skutečností má každý žák možnost si domluvit prostřednictvím e-mailu schůzku s konkrétním vyučujícím daného předmětu (prijmeni@zskunovice.cz). V případě většího zájmu o tyto konzultace může vyučující stanovit skupinové konzultace až do počtu 15 žáků. Sledujte tedy i stránky své třídy, kde Vám v případě většího zájmu učitelé stanoví termíny a časy těchto konzultací.

Aby se mohl žák zúčastnit konzultací, musí při prvním vstupu do školy předložit vyplněné čestné prohlášení. (v příloze dole)


Vysvědčení

O termínu a způsobu vydávání vysvědčení Vás budeme informovat