Kurz první pomoci

před 4 roky, 9.3.2020

Zvládnout poskytnutí první pomoci je důležitou dovedností pro každého z nás. Proto se s poskytováním první pomoci žáci seznamují již od první třídy základní školy, aby si dokázali poradit v případě poranění, onemocnění, či dokonce ohrožení života. Znalosti a schopnosti si pak v každém ročníku dále rozvíjejí.

Naše základní škola letos připravila pro žáky sedmého a osmého ročníku kurz první pomoci, který vedli studenti čtvrtého ročníku 2. lékařské fakulty Karlovy univerzity pod záštitou mezinárodní organizace IFMSA. Účastníci si vyzkoušeli kardiopulmonální resuscitaci, tedy srdeční masáž a umělé dýchání, zástavu silného krvácení, ujasnili si, jak se zachovat v případě dušení, zasažení elektrickým proudem, co dělat při setkání s epileptickým záchvatem, jak reagovat v případě silné alergické reakce a dalšími tématy.

Možnost vyzkoušet si resuscitaci na figuríně bylo pro všechny nevšedním prožitkem. Kdo ví, možná díky správnému nácviku může některý z absolventů v budoucnu zachránit život. Podstatou tohoto školení bylo nejen seznámit žáky se základy poskytování první pomoci, ale také s dodržováním pravidel osobní bezpečností při jejím poskytování. Díky příjemné atmosféře a formě výkladu si žáci uvědomili, že záchrana zdraví a života jim není cizí a že se nebudou bát v případě potřeby zasáhnout.

T.M.