Matematický klokan 2016

před 8 roky, 13.3.2016

Mezinárodní soutěž Matematický klokan se bude konat v jeden den, t.j. v pátek 18. března 2016, na všech školách celé Evropy i Austrálie, které budou mít zájem se soutěže zúčastnit. 

Ve všech kategoriích s výjimkou kategorie Cvrček soutěžící řeší 24 úloh (ve skupinách po osmi úlohách za 3, 4 a 5 bodů).

V kategoriích Klokánek (4. a 5. třídy ZŠ), Benjamin (6. a 7. třídy ZŠ a studenti primy a sekundy osmiletých gymnázií) aKadet (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií) je na řešení vymezeno 60 minut čistého času.


Soutěž v kategorii Cvrček je určena pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ.

Soutěžní test obsahuje 18 úloh. Čas na řešení včetně zadání je 60 minut.
Úlohy jsou  podle obtížnosti rozděleny do tří částí. 
Za každou správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5),
za  každou nezodpovězenou úlohu body nezíská ani neztratí (0 bodů),
za každou nesprávnou odpověď se vždy odečítá 1 bod.
Žák vybírá správnou odpověď z 5 nabídnutých možností (správná odpověď je vždy jen jedna).
Pravidla pro kategorie Klokánek, Benjamin, Kadet, Junior, Student:

  • každý soutěžící ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body
  • úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
  • za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)
  • za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
  • za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
  • není možné získat 119 ani 118 bodů
  • maximálně lze získat 120 bodů
  • soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
  • při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu