Mikuláš se svou družinou se zastavil v družině

před 9 roky, 9.12.2015

Mikuláš navštívil i školní družinu. Děti už tušily, že ani letošní rok se neobejde bez setkání nejen s nebeskými, ale i pekelnými stvořeními. Chvíle napětí však dopadly dobře. Děti Mikulášovi zazpívaly či přednesly hezkou básničku a on jim nejenže odpustil jejich malé hříšky, ale prostřednictvím anděla je dokonce odměnil.