Váté písky u Bzence

před 8 roky, 25.4.2016

O tom, že i na Moravě můžeme najít kus pouštního písku, se v úterý 26. dubna přesvědčí na vlastní oči žáci VI. a VIII. třídy. V rámci Dne Země se vypraví na Moravskou Saharu, na návštěvu chráněného území Váté písky u Bzence. Jedná se o ojedinělou polopouštní přírodní formaci v okolí železniční tratě na Břeclav, kde žáci mohou pozorovat přizpůsobení organismů extrémním podmínkám, poznat výjimečné druhy rostlin a živočichů a poučit se o ochraně a udržování tohoto území.


RL

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1t%C3%A9_p%C3%ADsky_u_Bzence