NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ

před 9 měsíci, 4.10.2023

Škola je zapojena do projektu NÁRODNÍHO PLÁNU DOUČOVÁNÍ, na který je poskytnuta finanční podpora EU.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. Žáci se mohou u jednotlivých vyučujících na doučování přihlásit, a to k pravidelné či nepravidelné docházce.