Exkurze v nemocnici

před 1 měsícem, 1.11.2023

Dne 31. 10. se děvčata z devátých tříd, která by měla potencionální zájem o studium zdravotních škol, zúčastnila exkurze v uherskohradišťské nemocnici.

Při prohlídce měla jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí nemocnice a podívat se, jak se například odděluje krev od krevní plazmy, jak se dá bez pomocí techniky zjistit krevní skupina, jak se mezi odděleními posílá pošta s různými odebranými vzorky – tzv. potrubní pošta.

Důležitá informace se týkala dezinfekce rukou, protože hygiena rukou je v nemocnici velmi důležitá. Na dětském oddělení se dozvěděla, jaká je náplň práce zdravotní sestry a nahlédla do pokoje pro hospitalizované pacienty.

Exkurze po nemocnici byla velmi zajímavá a přispěla k tomu, že děvčata mají zase o něco víc jasno v tom, na jakou střední školu se přihlásit.


PB