Návštěva u Komenského

před 7 roky, 18.5.2017

Dne 12. května 2017 se naše osmá třída vydala do Uherského Brodu, kde navštívila Muzeum Jana  Amose Komenského. Vyrazili jsme ranním vlakem z Kunovic (v čase 8:22). Po příjezdu na vlakové nádraží v Uherském Brodě jsme vyrazili směrem k cíli naší exkurze. V 9:15 nám začal program, který trval asi 90 minut. V rámci toho jsme se od paní průvodkyně dozvěděli spoustu zajímavých informací a osobním životě Komenského, jeho velikém a rozsáhlém díle a také o nelehké době, ve které žil. Kromě mluveného slova jsme viděli také několik audiovizuálních ukázek, které se týkaly života a díla J.A.Komenského.       

Po skončení našeho programu jsme spěchali na vlak a navrátili jsme se ještě na krátkou chvíli do školy. Počasí v tento den bylo krásné a celá akce i díky tomu byla zdařilá.  

Mgr. Petr Mezulianík