Vítězka turnaje byla pasována na rytíře

před 8 roky, 20.1.2016


Žáci V. - IX. tříd se ve středu 20. ledna zúčastnili zajímavého dějepisného vystoupení. Dva členové spolku Pernštejni je seznámili s obdobím gotiky, které na našem území dosáhlo vrcholu ve 14. století. Žáci byli vtipnou a zábavnou formou seznámeni s tehdejší výchovou mladých hochů od pážete, panoše až po rytíře. Nemohla chybět ukázka základní výstroje a výzbroje bojovníka přímo demonstrovaná na vybraném dobrovolníkovi. A že mu to opravdu slušelo! Tři žáci se také mohli osobně zúčastnit  rytířského turnaje se svými bujnými dřevěnými oři a nejšikovnější vítěz (v našem případě vítězka) byl pasován na rytíře. Zajímavý byl i stručný, místy i herecky zahraný, výklad ze života panovníků rodu Lucemburků. Nakonec byl předveden opravdový souboj s těžkými meči, kdy  jiskry létaly až všem přecházel zrak.

Celý program byl po zásluze odměněn  bouřlivým potleskem.


Děkujeme žákům VIII. a IX. třídy za pomoc při nošení rekvizit.

Foto: Lucie Portová