Netradiční schůzka rodičů i dětí z 1. třídy

před 6 roky, 14.6.2018

Naši nejmladší žáci přišli na poslední schůzku spolu s rodiči. Chtěli ukázat rodičům své školní úspěchy v prvním školním roce.

Něco přečetli, zazpívali, zarecitovali, zatančili. Také počítali a nezapomněli ani na výukové hry na interaktivní tabuli.  Odměnou 

jim byl potlesk rodičů a také hezká pohádková knížka.