Online ZOO

před 4 roky, 30.1.2020

Pro druhou až čtvrtou třídu byl 28. ledna určen program primární prevence rizikového chování ONLINE ZOO, který je seznámil se základy bezpečného chování na internetu a s možnými velkými riziky souvisejícími s jeho používáním.

Program byl realizován metodičkami prevence z Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín.


 PhDr. Jana Jurásková, metodik prevence


více na:

http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/desatero-bezpecneho-internetu.aspx?kurz=true