Pasování na čtenáře

před 7 dny, 25.5.2023

Dne 25. 5. 2023 se konala v 1. třídě za přítomnosti rodičů slavnost - pasování prvňáčků na čtenáře. Nebylo to ale zadarmo. Děti musely složit  slib a prokázat znalost čtení. Všechny se moc snažily a proto je mohl pan ředitel slavnostně pasovat na čtenáře.

Na vzpomínku na tento den dostal každý prvňáček knížku a pamětní list .