Pasování na čtenáře v Městské knihovně

před 6 měsíci, 14.6.2021

Všechny děti z první třídy měly velkou radost, že se znovu otevřela knihovna. Znamenalo to, že  ji mohou navštívit, aby je tam pasovali na čtenáře. Číst umí, navzdory pandemii a distanční výuce, všichni. Přestože někteří ještě musí trénovat plynulé čtení, jsou mezi nimi i výborní čtenáři.

V pátek 11. června jsme se sešli po desáté hodině v knihovně. Po krátkém úvodu děti zarecitovaly básničky – každý podle začínajícího písmena svého jména. Následně četly z knihy O moudré sově Rozárce.                   

Paní knihovnice pak přednesla slib čtenářů, všichni slíbili, že tento slib budou dodržovat a tímto okamžikem byl každý „Ve jménu pohádek, básniček a příběhů“ pasován na čtenáře. Za svou snahu pak obdržel moc hezkou knížku, pero a přihlášku do knihovny. Protože se děti za celý školní rok nedostaly na žádnou besedu, přečetla jim paní knihovnice příběh o lvu v knihovně, který je velmi zaujal. Po prohlédnutí dalších knížek si ještě chvilku zaskotačily na průlezkách před budovou a pak už honem zpátky do školy.

Ať se všem knížka hezky čte a čtení je baví!


Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení