Preventivní program HOP aneb hravě o pohlavně přenosných chorobách

před 5 měsíci, 9.5.2023

V úterý 9. května se žáci 9. ročníku zúčastnili interaktivního programu HOP aneb hravě o pohlavně přenosných chorobách. Programem žáky provázela Petra Žídková - odborný rada z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Program probíhal formou soutěžní hry, žáci pracovali po celou dobu po skupinkách. Cílem programu bylo vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti u žáků v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob a HIV/AIDS. Akce se žákům líbila a jistě jim informace, které se dozvěděli, budou prospěšné pro budoucí zodpovědný přístup v oblasti sexuálního chování.


PhDr. Jana Jurásková, metodik preventista


Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení