Preventivní programy s tiskovou mluvčí policie Uherského Hradiště

před 5 roky, 5.6.2019

3. 6. 2019 se žáci 2., 5., 7. a 8. třídy zúčastnili preventivních programů s tiskovou mluvčí policie Uherského Hradiště por. Bc. Milenou Šabatovou, která druhákům přiblížila práci policie a vysvětlila jim rozdíl mezi státní a městskou policií. Dále žákům připomněla, jak se chovat na silnici a v nebezpečných situacích.

Páťákům bylo připomenuto zejména bezpečné chování na internetu a hrozby, s jakými se mohou na sociálních sítích setkat. Také jim byla přiblížena problematika kyberšikany.

Jedním z nejzávažnějších problémů v boji s kriminalitou je trestná činnost mládeže. Program pro 7. a 8. třídu byl zaměřen na závažné téma - drogy, alkohol, cigarety, trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Motivy, pohnutky a příčiny, které vedou mládež k takovéto činnosti proti společenskému chování, jsou různorodé. Základem boje s trestnou činností mládeže je výchova v rodině. Zejména zde se vytvářejí počátky poznání a chápání složitých vztahových otázek jak v samotné rodině, tak i ve společnosti. Odtud pramení a utvářejí se názory a morální kvality každého jedince. 

                                                                                           

 PhDr. Jana Jurásková, školní metodik prevence