Příprava na přijímací zkoušky - 9.ročník

před 4 roky, 5.5.2020


Vážení rodiče.

Od 11.5.2020 nabízíme žákům 9. třídy připravovat se na přijímací zkoušky ve škole. Rodičům byly zaslány emailem podrobné informace. K zařazení do skupiny žáků, kteří se budou ve škole připravovat na přijímací zkoušky je potřeba  doručit do čtvrtku 7.5. 2020 přihlášku k tomuto vzdělávání. Při příchodu do školy musí přinést vyplněné "Čestné prohlášení". Přihláška i čestné prohlášení byly spolu s podrobnými informacemi rodičům zaslány.


Základní pravidla a podmínky provozu školy:

 • Před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními, mít nasazenou roušku
 • Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány i do tříd
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi
 • Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušky
 • V tyto dny a pro tyto žáky je možné navštěvovat školní jídelnu. Jestli máte zájem o obědy ve školní jídelně, objednejte si je na tel. čísle 572 549 303.