Projekt Mikuláš v I. třídě

před 9 roky, 7.12.2015

Pro děti z 1. třídy byl páteční den velkým překvapením. Netušily, že je čeká projektový den nazvaný Mikuláš. Na děti čekala svátečně vyzdobená třída a dopis od Mikuláše v rukou paní učitelky. Mikuláš v dopise popsal, jakým způsobem budou děti celý den pracovat. Děti s velkou pílí plnily čertovské úkoly a za každý splněný úkol dostaly do Čertovské knížky čertí hlavičku a k tomu z kouzelné truhličky i sladkou odměnu. Nejpilnějšími žáky s nejvyšším počtem čertíků byla Simonka Janovská, Viktorek Varmuža, Matěj Ertl, Zlatuška Kočendová a ostatní slíbili Mikuláši a čertům, že se budou v příštím roce snažit ještě více.

​HJ