Projekt Podzim v I. třídě

před 8 roky, 2.11.2015

Žáci I. třídy se v rámci projektu Podzim seznámili s nebezpečím, které na ně číhá v lese, poznávali lesní rostliny, rozdíly mezi borůvkami a jedovatým rulíkem zlomocným, poznávali jedlé a jedovaté houby, z živočichů se naučili poznat užovku obojkovou a zmiji obecnou.

Z nasbíraných přírodnin vyráběli les, zvířátka, postavičky a dýňová strašidýlka. Také řešili halloweenské úkoly z českého jazyka a matematiky.

Na závěr pouštěli draky.

HJ