Průkazy cyklistů jsou naše!

před 6 roky, 17.5.2018

V úterý 15. 5. 2018 se snažili naši čtvrťáci získat průkaz cyklisty. Nejprve museli zvládnout písemný test, kde prokazovali své teoretické znalosti pravidel silničního provozu. Jakmile měli za sebou teoretickou část, nasadili přilby, sedli na kola a hurá na dopravní hřiště, kde pod bedlivým dohledem pana Jančary zdolávali nástrahy dopravních značek, křižovatek, přejezdů, plných čar a kruhového objezdu.

Všem novým úspěšným cyklistům upřímně gratuluji!

MB