Rok 2018 jsme zakončili zpěvem vánočních koled

před 5 roky, 8.1.2019

Žáky  osmé třídy je radost při zpěvu v hodinách hudební výchovy poslouchat a to i přes to, že je ve třídě převážná většina chlapců. Nejenže rádi a čistě zpívají, dokonce přicházejí s nápady, jaké písničky si v hudební výchově přejí zpívat. A tak se v době předvánoční zrodil nápad - naučit se a zazpívat tři vánoční koledy a pak je před školou u stromečků, které již tradičně zdobí v předvánočním čase vchod do školní budovy, zazpívat. Nacvičili spolu s p.uč. Břustkovou koledy Pásli ovce, valaši, Štědrej večer nastal a Rolničky. Během příprav byly s koledami seznámeny i ostatní třídy a v pátek 21.12, v poslední den školy roku 2018, se
společně a s vervou pustili do zpěvu. Pozváni byli i ostatní zaměstnanci školy a všichni si připomněli tento krásný vánoční zvyk . V průběhu zpěvu dívky z 8. třídy rozdávaly vánoční cukroví, které napekly p. učitelky Vavříková a Smělíková , a pak už se zpěváci mohli pokojně rozejít do svých domovů a těšit se na Ježíška.